Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement

Voor het gebruik van Ontmoetingscentrum Halleman

Onderhavig reglement is een werkinstrument, om het gebruik van Ontmoetingscentrum Halleman onder strikte voorwaarden te reglementeren.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Ontmoetingscentrum Halleman wordt beheerd door de vzw Vereniging Parochiale Werken afdeling Halle-Booienhoven .

2. Een afgevaardigde van de gemeenteraad neemt deel aan de vergaderingen en behartigt de belangen van de stad.

3. De vzw VPW afdeling Halle-Booienhoven engageert zich jaarlijks alle verenigingen van Halle-Booienhoven uit te nodigen.

4. De vzw VPW afdeling Halle-Booienhoven heeft het recht de prijzen van gebruiksvergoeding, alsmede drankprijzen en energiekosten aan te passen.

5. Indien de gebruiker een activiteit wil organiseren die de levensbeschouwelijke overtuiging van de eigenaar van het gebouw laakt, hetzij door enig woord, daad of publicatie die rechtstreeks verband houdt met de in te richten activiteit, kan het gebruik van de infrastructuur geweigerd worden.

6. Ontmoetingscentrum Halleman omvat volgende infrastructuur :
- Polyvalente zaal met podium
- Keuken (wordt niet afzonderlijk verhuurd)
- Vergaderzaal INKOM (wordt niet afzonderlijk verhuurd op zaterdag, zondag of op feestdagen, ook niet in combinatie met de keuken)
- Vergaderzaal LOKAAL ZWAM. Alle dagen beschikbaar. In combinatie met de keuken kan enkel van maandag tot en met donderdag.

7. De gebruiksovereenkomst geeft recht op het gebruik van de beschreven lokalen inclusief sanitaire blok, (Klik op LEES MEER)

Lees meer: Huishoudelijk reglement

Richtlijnen voor de huurder

Richtlijnen voor de gebruiker van de ZAAL

SLEUTEL:
• De sleutels worden goed beheerd en niet uitgeleend (waarborg bij verlies van 100 EUR per veiligheidssleutel).
• Na de activiteit wordt er goed gecontroleerd of alle buitendeuren op slot zijn.

MEUBILAIR:
• Het meubilair op het balkon wordt niet verplaatst of naar beneden verhuisd.
• Tafels worden op de karren gestapeld per 10. De stoelen van de zaal worden gestapeld per 6.
• De karren met tafels mogen in de zaal blijven staan en worden door de eigenaar in de berging geplaatst.
• Er wordt geen vreemd meubilair, uitgezonderd meubilair van de brouwer, in de zaal geplaatst.

MUREN, RAMEN en PLAFOND:
• Het is verboden om ramen, deuren, muren, vloeren enz. te benagelen,te beplakken en/of te beschrijven.
• Er mag geen enkel hechtingsmiddel (o.a. plakband, nietjes, …) aangebracht worden.
• Het is ten strengste verboden enig materiaal aan het plafond vast te maken.

POETSEN:
• Toog met frigokast worden altijd door de huurder zelf gepoetst met warm water en detergent. Alle glazen worden na gebruik afgedroogd.

VERWARMING:
• De huurder kan de verwarming deels zelf bedienen. De ketels worden aangezet door de zaalverantwoordelijke. De huurder moet de sturing voor de ketels (ruimtethermostaat + pompen) van de ruimtes (inkom en/of zaal) zelf AANZETTEN en UITSCHAKELEN. In de inkomhal is er ook een luchtgordijn boven de inkomdeur, dat bediend kan worden door de huurder. De richtlijnen worden gegeven door de zaalverantwoordelijke of zijn terug te vinden op het infopaneel.

VENTILATIE:
• Het ventilatiesysteem in de toiletten werkt op de lichtschakelaars.
• Het ventilatiesysteem in de zaal kan worden bediend in de drankenberging. Er zijn plafondventilators die koelte kunnen brengen (zomer) of de warme naar beneden blazen (winter). Er zijn 2 grote ventilators voor fuiven: één ventilator die lucht aanzuigt en één ventilator die lucht uitblaast. Beiden hebben een snelheidsregelaar.

AFVAL:
• Restafval wordt in de zakken gedaan die ter beschikking worden gesteld. Hiervoor wordt 5 EUR per zak aangerekend.
• Papier, karton, glas, KGA, … wordt meegenomen door de gebruiker.

Richtlijnen voor de gebruiker van de KEUKEN


STROOMVOORZIENING:
• Fornuis werkt op GAS. Combi-steamer en friteuses werken op elektriciteit.
• Er zijn 2 stopcontacten van 16 A 380 V voorzien in de keuken, links onder de dampkap. Dit is voor de elektrische friteuses.
• Er is 1 stopcontact van 16 A 380 V voorzien in de afwaskeuken, links onder het inox tablet. Dit is voor de vaatwasser.
• De gewone stopcontacten zijn niet voorzien om andere toestellen die veel stroom verbruiken (vb. elektrische huishoudelijke friteuses, …) in dienst te stellen. Bij overbelasting springen de zekeringen. De huurder kan deze zekeringen niet zelf terug opzetten!! (technisch lokaal is gesloten)

Boven de friteuse staat een automatische brandblusinstallatie. De dampkap moet steeds in werking worden gesteld, zodat de automatische blusinstallatie niet spontaan wordt geactiveerd door verhitting.

KEUKENTOESTELLEN:
• Er is een dubbele friteuse met telkens een inhoud van 8 liter. De friteuses worden gevuld met FRITUUROLIE, want meteen na de activiteit wordt de olie afgetapt en meegenomen door de huurder.
• De vaatwasser wordt gebruikt volgens de richtlijnen die boven de vaatwasser hangen. Extreem vuile vaat wordt best eerst gespoeld met de waterslang boven de afwastafel.
• Na gebruik worden alle toestellen gepoetst. De bakplaat en de combi-steamer worden gekuist met proper water, ZONDER detergent. De andere toestellen met warm water en detergent.

INOX TAFELS:
• De tafels worden NOOIT verplaatst, blijven dus altijd in de bestaande opstelling staan.
• De tafels worden na gebruik door de huurder gepoetst.

WASTAFELS:
• De wastafels beschikken allebei over koud en warm water.
• De wastafels worden na gebruik grondig gepoetst.

KEUKENMATERIAAL:
• Al het materiaal van Ontmoetingscentrum Halleman is getekend met een klever of met een RODE STIP.
• Het porselein wordt na gebruik grondig afgewassen en afgedroogd.
• Het porselein wordt in de kast per aangegeven aantal geplaatst.
• Het bestek wordt in de bestekbakken per aangegeven aantal geplaatst.

AFVAL:
• Restafval wordt in de zakken gedaan die ter beschikking worden gesteld. Hiervoor wordt 5 EUR per zak aangerekend. De huurder mag het restafval uiteraard ook zelf meenemen.
• Papier, karton, glas en frituurolie worden meegenomen door de gebruiker.